Vad krävs av en CFO på 10-talet 2009

Skriv utVad krävs av en CFO på 10-talet?

Se vår sammanfattande webbföreläsning från de presentationer som hölls på seminariet Vad krävs av en CFO på 10-talet?.

Innehåll

CFO:ns viktigaste utmaningar under 2010 – Anna Pontén, Partner Deloitte
Ekonomifunktionens verksamhetsmodell  – Jan Bäckman, Partner, Deloitte
Företagsfinansiering – Roger Esler, Deloitte UK